Advertisement

De gezondheidstoestand van de geriatrische zorgvrager

  • M. G. van Swaay-Butter
  • C. A. Stikkers

Samenvatting

Oudere mensen zijn kwetsbaar in hun functioneren op lichamelijk, geestelijk en sociaal gebied. Er is weinig voor nodig om het complexe evenwicht dat door talloze compensatiemechanismen in stand wordt gehouden, te verstoren.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum 1999

Authors and Affiliations

  • M. G. van Swaay-Butter
  • C. A. Stikkers

There are no affiliations available

Personalised recommendations