Advertisement

Het is ADHD pp 153-163 | Cite as

ADHD in de klas

Een hoofdstuk voor de leerkracht
  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar
Chapter

Abstract

Aandachts- en concentratiestoornissen, impulsiviteit, hyperactiviteit en problemen met de executieve functies (regelfuncties van de hersenen) hebben zoals al eerder in dit boek opgemerkt, een negatieve invloed op het leergedrag in het algemeen en op het taakgericht werken in het bijzonder. De leerkracht heeft ten eerste een belangrijke taak bij het signaleren van de problemen. Hij of zij kan het (taakgerichte) gedrag van de leerling goed vergelijken met de andere leerlingen. Wanneer het kind hierin negatief opvalt is het raadzaam de problemen niet te lang aan te kijken maar snel overleg met de ouders te plegen. Het zal regelmatig voorkomen dat het voor ouders in feite een opluchting is dat een leerkracht hun eigen vermoeden bevestigt dat er iets niet klopt in het gedrag van het kind. Samenwerking met ouders is belangrijk. Een kind met ADHD is er zeer mee gebaat als er in de aanpak van zijn gedrag op school en thuis één lijn wordt getrokken.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bahn Stafleu van loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations