Advertisement

Het is ADHD pp 147-152 | Cite as

Ouder en school

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar
Chapter

Abstract

Merken ouders dat hun kind niet gelukkig is op school of komt de leerkracht met klachten, dan is dat voor ouders vaak pijnlijk. Goed overleg is dan uitermate belangrijk. Er moet een gevoel en praktijk ontstaan waarin wordt samengewerkt aan de toekomst van het kind. De persoon van de leerkracht blijkt daarbij van doorslaggevende betekenis. Ook van belang zijn de ondersteunende mogelijkheden die de school de leerkracht kan bieden: hulp van een zorgcoördinator en intern begeleider maar ook in de vorm van bovenschoolse zorgprogramma's.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bahn Stafleu van loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations