Advertisement

Het is ADHD pp 144-146 | Cite as

ADHD-kenmerken en school

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar
Chapter

Abstract

ledere ouder droomt van een zonnige toekomst voor zijn kind. Goed onderwijs is daarbij een belangrijk hulpmiddel: een geslaagde schoolcarrière geeft kinderen een stevige basis voor later. Uiteraard geldt dat ook voor kinderen met ADHD. Helaas lijken deze kinderen minder te profiteren van het onderwijs dat ze krijgen. Uit onderzoek blijkt dat ze veel slechtere resultaten halen dan hun leeftijdgenoten met een even hoge intelligentie. Ze blijven vaker zitten en verlaten vaker de school zonder een diploma. Leerkrachten van kinderen met ADHD zeggen vaak ‘dat het er wel in zit, maar er niet uit komt’. Dat klopt meestal ook wel. Een kind met ADHD heeft veel steun uit de omgeving nodig om tot leren te kunnen komen. Zijn aandachts- en concentratieproblemen, zijn hyperactiviteit en zijn problemen met het organiseren van taakgericht gedrag spelen hem bij het schoolse leren ernstig parten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bahn Stafleu van loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations