Advertisement

Het is ADHD pp 89-90 | Cite as

Anti-hogebloeddrukmedicijnen

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar
Chapter

Abstract

Derdekeuzemiddel bij ADHD zijn de anti-hogebloeddrukmedicijnen zoals clonidine (Dixarit) en guanfacine (Estulic). Clonidine is in hoge doseringen een bloeddrukverlagend middel. In lage doseringen helpt het bij ADHD. Deze medicijnen verbeteren de werking van de neurotransmitter noradrenaline (een van de ‘doorgeefluiken’ van prikkels). Met clonidine verbetert het gedrag (hyperactiviteit, impulsiviteit en agressie) meer dan de aandacht Clonidine heeft ook een positief effect op de slaapproblemen die vaak voorkomen bij ADHD.

Copyright information

© Bahn Stafleu van loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations