Advertisement

Het is ADHD pp 70-73 | Cite as

Wat kan medicatie doen?

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar
Chapter

Abstract

Medicatie werkt bij ADHD. Volgens de recente inzichten uit wetenschappelijke studies zelfs beter dan gedragstherapie. Hoewel daar door gedragspsychologen ook wel weer kanttekeningen bij geplaatst worden. In ieder geval is duidelijk dat medicijnen een belangrijk onderdeel van de behandeling vormen: bij 80 tot 90% van de kinderen met ADHD zorgen ze voor een sterke verbetering van het gedrag. Over kinderen met ADHD wordt op school vaak gezegd: ‘We hebben de indruk dat het er wel in zit, maar het komt er niet uit.’ Als medicatie aanslaat, verbaast iedereen zich over de veranderingen in het kind, over wat ‘eruit komt’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bahn Stafleu van loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Arga Paternotte
  • Jan Buitelaar

There are no affiliations available

Personalised recommendations