Advertisement

Stemmingsstoornissen

  • Meertine Laansma
  • Claudia Riemke
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Stemmingsstoornissen1, vooral depressie, behoren tot de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen en komen wereldwijd voor. Dit hoofdstuk laat zien dat muziektherapie in de behandeling van stemmingsstoornissen een belangrijke bijdrage kan leveren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Meertine Laansma
  • Claudia Riemke

There are no affiliations available

Personalised recommendations