Advertisement

Doelen en werkvormen

  • Barbara Krantz
  • Jack Verburgt
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Welke therapiedoelen kunnen met muziektherapie worden bereikt en op welke manier wordt eraan gewerkt? Welke werkvormen worden daarbij ingezet? Kunnen deze werkvormen systematisch beschreven en gecategoriseerd worden? In dit hoofdstuk geven wij een overzicht van de doelstellingen van muziektherapie die in de literatuur genoemd worden. We zoeken naar een indeling en geven tips hoe doelen voor muziektherapie concreet geformuleerd kunnen worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Barbara Krantz
  • Jack Verburgt

There are no affiliations available

Personalised recommendations