Advertisement

Receptieve muziektherapie

  • Gaby Wijzenbeek
  • Niek Van Nieuwenhuijzen
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Dit hoofdstuk beperkt zich tot de ontwikkeling van receptieve muziektherapie zoals deze in Nederland heeft plaats gevonden (RMTN).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Gaby Wijzenbeek
  • Niek Van Nieuwenhuijzen

There are no affiliations available

Personalised recommendations