Advertisement

Verklaringsmodellen

  • Henk Smeijsters
Chapter
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Psychisch ziek zijn betekent dat de cliënt opgesloten zit in gedachten, gevoelens en handelingen die hem belemmeren zijn vleugels uit te slaan. De cliënt is niet bij machte van een blauwe lucht en een regenboog te dromen en voelt zich hulpeloos.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Henk Smeijsters

There are no affiliations available

Personalised recommendations