Advertisement

Kwantitatief onderzoek

  • Annemiek Vink
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Getallen rukken op in de samenleving. In de politiek, de economie en de gezondheidszorg kun je niemand meer overtuigen zonder getallen te noemen. Tegelijkertijd roepen die getallen bij veel mensen twijfel op, aan hun houdbaarheid, herkomst of bewijskracht.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Annemiek Vink

There are no affiliations available

Personalised recommendations