Advertisement

Muziektherapie vanuit systeemperspectief

  • Jack Verburgt
  • Elsa Vink-Brouwer
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Intermenselijke relaties verlopen via communicatie. Bij communicatie brengt men enerzijds een inhoudelijk boodschap over (het digitale aspect van de communicatie) en gaat men anderzijds een bepaalde relatie met iemand aan (het betrekkingsaspect of het analoge aspect van de communicatie) (Watzlawick e.a., 1978).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Jack Verburgt
  • Elsa Vink-Brouwer

There are no affiliations available

Personalised recommendations