Advertisement

Getraumatiseerde vluchtelingen en asielzoekers

  • Jaap Orth
  • Jack Verburgt
  • Niek van Nieuwenhuijzen
  • Gaby Wijzenbeek
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

In de afgelopen twintig jaar is in de traumabehandeling veel gebruikgemaakt van muziektherapie. In de relevante literatuur hierover staan inmiddels doelen, casuïstiek, ervaringen en de persoonlijke aanpak beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Jaap Orth
  • Jack Verburgt
  • Niek van Nieuwenhuijzen
  • Gaby Wijzenbeek

There are no affiliations available

Personalised recommendations