Advertisement

Ouderenpsychiatrie en psychogeriatrie

 • Mariëtte Broersen
 • Gea van Straaten
 • Mathilde Akse
 • Cor van der Cruysen
 • Ineke van Hest-de Witte
 • Annemiek Vink
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Veroudering is op dit moment een van de belangrijkste sociale ontwikkelingen die zich in Europa voltrekken (Van Rijn, Oosterveen & Schreuder, 2004). De afgelopen 25 jaar is het aantal ouderen in Nederland met bijna 40% toegenomen, de komende 25 jaar stijgt dit percentage naar bijna 60%. In 2015 bedraagt het aantal inwoners van 55 jaar en ouder in Nederland naar schatting 5 miljoen, dit is 30% van de totale bevolking (Knook, 2004).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Mariëtte Broersen
 • Gea van Straaten
 • Mathilde Akse
 • Cor van der Cruysen
 • Ineke van Hest-de Witte
 • Annemiek Vink

There are no affiliations available

Personalised recommendations