Advertisement

Oncologie

  • Dorothé van der Hoeven
  • Kike de Jong
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel (par. 17.1-17.4) gaat in op oncologie bij volwassenen en de rol van muziektherapie hierbij (Van der Hoeven). Het tweede deel (par. 17.5-17.8) gaat in op oncologie bij kinderen en muziektherapie (De Jong).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Dorothé van der Hoeven
  • Kike de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations