Advertisement

Verstandelijke beperking

  • Frederik Esbach
  • Ageeth Hensen-Cornelissen
  • Carola van ’t Hof
  • Jules van der Staaij
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

De doelgroep mensen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsachterstand is erg breed. We besteden aandacht aan meervoudig complex gehandicapte (MCG) kinderen en volwassenen en ouderwordende gehandicapten met dementie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Frederik Esbach
  • Ageeth Hensen-Cornelissen
  • Carola van ’t Hof
  • Jules van der Staaij

There are no affiliations available

Personalised recommendations