Advertisement

Kinder- en jeugdpsychiatrie

  • Sjoukje Henstra
  • Ria Veldhuizen
  • Kirsten van Os
  • Kathinka Poismans
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het eerste deel (par. 15.1-15.4) gaat in op de geschiedenis van de kinder- en jeugdpsychiatrie en de plek van de muziektherapie hierin. Het tweede deel (par. 15.5-15.8) gaat in op de geschiedenis, oorzaken en kenmerken van autisme en de rol van muziektherapie bij autisme.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Sjoukje Henstra
  • Ria Veldhuizen
  • Kirsten van Os
  • Kathinka Poismans

There are no affiliations available

Personalised recommendations