Advertisement

Verslaving

  • Irene Dijkstra
  • Laurien Hakvoort
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Deze tekst (en muziek) van Ian Dury and the Blockheads somt een verband op dat popmuziek koppelt aan drugs. In een aantal muziekstromingen is er een directe relatie met middelengebruik. House, techno, rave zijn bijna onlosmakelijk verbonden met party’s en ecstasy of cocaïne (ook bekend als coke).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Irene Dijkstra
  • Laurien Hakvoort

There are no affiliations available

Personalised recommendations