Advertisement

Trauma

  • Esther Kluck-Walpot
  • Elsa Vink-Brouwer
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Kennis over trauma en posttraumatische stressstoornissen vindt zijn oorsprong in de problematiek bij soldaten na afloop van de Tweede Wereldoorlog en later de Vietnamoorlog. In de jaren rond 1980 klonk deze kennis door in de vrouwenhulpverlening.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Esther Kluck-Walpot
  • Elsa Vink-Brouwer

There are no affiliations available

Personalised recommendations