Advertisement

Eetstoornissen

  • Barbara Krantz
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Aan welke concrete doelstellingen wordt gewerkt in de muziektherapeutische behandeling van mensen met eetstoornissen? Welke methoden, werkvormen en technieken worden daarbij ingezet en waarom? Welke effecten kunnen worden aangetoond? Dit hoofdstuk biedt een korte inleiding op het onderwerp eetstoornissen en geeft een overzicht van de verschillende muziektherapeutische behandelmethoden die in Europa en de Verenigde Staten worden toegepast.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Barbara Krantz

There are no affiliations available

Personalised recommendations