Advertisement

Indicatiestelling

  • Henk Smeijsters
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Aan het begin van dit boek staat het hoofdstuk over indicatiestellingI omdat dit begrip, zoals het hier wordt gebruikt, het alfa en omega van therapie is. De indicatiestelling omvat zowel de problematiek, de behandeling die hierbij aansluit, het effect van deze behandeling, de verklaring waarom de behandeling effect heeft en de randvoorwaarden die vervuld moeten zijn wil de behandeling kunnen slagen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Henk Smeijsters

There are no affiliations available

Personalised recommendations