Advertisement

Samenvatting

In hoofdstuk 2 beschreven we enkele ontwikkelingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap en trends die we mogen verwachten. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen invloed op het ontwerpen en uitvoeren van beleid, naar ook op het uitvoeren van de zorg- en dienstverlening. Dit gaat dus ook de begeleider aan die de onmiddellijke zorg draagt voor zijn cliënt.

Copyright information

© F. de Graaff, Amersfoort 1999

Authors and Affiliations

  • Floor de Graaff

There are no affiliations available

Personalised recommendations