Advertisement

Samenvatting

De zorg- en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke handicap is sterk aan het veranderen. In hoofdstuk 1 noemden we de zorg- en dienstverleningsinstellingen voor mensen met een verstandelijke handicap in het algemeen. In hoofdstuk 2 beschreven we enkele achtergronden van de veranderingen die samenhangen met een veranderende visie op wat deze mensen willen en hoe de maatschappij op hun vragen kan ingaan.

Copyright information

© F. de Graaff, Amersfoort 1999

Authors and Affiliations

  • Floor de Graaff

There are no affiliations available

Personalised recommendations