Advertisement

Skewiel Trynwâlden

  • Binne Kramer
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Dit hoofdstuk gaat over het idee om de ouderenzorg in het Friese Oentsjerk op een ‘totaal andere manier’ te organiseren. Alvorens te beschrijven hoe dat ging volgt eerst een interview met cliëntenraadvoorzitster mevrouw Anna Nijdam.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Binne Kramer

There are no affiliations available

Personalised recommendations