Advertisement

Dialoog tussen hulpverleners en mensen die in armoede leven

  • Annie van den Bosch-Höweler
Chapter
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Hier was armoede niet meer alleen een kwestie van gebrek, zoals rijke mensen vaak denken, je voelde dat het iets reëel aanwezigs, iets agressiefs was, iets wat voortdurend op de loer lag; het had een vreselijke invloed op hoofd en hart, drong overal in door, raakte de geheimste en kwetsbaarste plekken en tastte de broze veerkracht van het leven aan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Annie van den Bosch-Höweler

There are no affiliations available

Personalised recommendations