Advertisement

Wonen waar je wilt met de zorg die je nodig hebt

  • Siemen Spinder
  • Willem van de Wetering
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

In Neede, een dorp in de Achterhoek van 8000 inwoners, staat het verzorgingshuis Meijersveld. ‘Ons centrum’, zegt men in het dorp. Het werd gebouwd in de jaren zestig. Bedoeld om een goed verzorgde oude dag te bezorgen aan oudere mensen die toen – maar ook nog lang daarna – ‘bejaarden’ werden genoemd. Maar ook iemand als meneer Franken vindt daar onderdak als zijn kinderen met vakantie gaan. Voor twee weken, want daarna zijn de kinderen er weer om hem te verzorgen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Siemen Spinder
  • Willem van de Wetering

There are no affiliations available

Personalised recommendations