Advertisement

Een recht op herstel in het onderwijs

  • Jan van Lieshout
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Op 16 maart 2002 schreef Margreet Vermeulen in de Volkskrant: ‘Onderwijs heeft bijscholing nodig’. Het was een artikel in een reeks beschouwingen over politieke kwesties. Nederland nam ook toen de aanloop naar verkiezingen. Onderwijs is het onderwerp van de aanhoudende zorg van de overheid. Het krantenartikel uit 2002 beschrijft hoe grote onderwijskundige ingrepen zoals het starten van basisvorming, het studiehuis en het inrichten van de tweede fase samenhang hebben verloren met de jeugd en hun ouders: ‘En terwijl de samenleving een steeds groter beroep doet op onze zelfredzaamheid en zelfstandigheid, nodigt het onderwijs juist uit tot passiviteit’, aldus de auteur.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Jan van Lieshout

There are no affiliations available

Personalised recommendations