Advertisement

Verslaafden pp 53-54 | Cite as

Opleiding en professionalisering

  • Hans van Nes
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Abstract

Zoals uit de hierboven beschreven hoofdstukken naar voren komt zijn er binnen de verslavingszorg diverse disciplines werkzaam. Het gaat onder andere om artsen, psychiaters, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, verpleegkundigen, sociaal pedagogisch hulpverleners, sportdocenten, systeemtherapeuten en activiteitenbegeleiders. Veelal wordt in multidisciplinaire teams gewerkt, met name binnen de intramurale en semi-murale afdelingen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2003

Authors and Affiliations

  • Hans van Nes

There are no affiliations available

Personalised recommendations