Advertisement

Verslaafden pp 43-52 | Cite as

Methodisch werken

  • Hans van Nes
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Diverse methoden, met name ontwikkeld binnen de (cognitieve) gedragstherapie, hebben hun invloed in de verslavingszorg gehad. De meeste van deze methoden zijn in Amerika ontwikkeld en overgenomen door Nederlandse psychologen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hans van Nes

There are no affiliations available

Personalised recommendations