Advertisement

Verslaafden pp 20-32 | Cite as

Achtergronden en ontwikkelingen

  • Hans van Nes
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

In deze paragraaf worden modellen over het ontstaan en daaruit afgeleid de behandeling van verslavingsproblematiek beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hans van Nes

There are no affiliations available

Personalised recommendations