Advertisement

Definitie en afbakening

  • Hans van Nes
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Om wie gaat het? Wanneer noemen we iemand verslaafd? Waar kun je allemaal verslaafd aan raken? Door welke oorzaken ontstaat een verslaving? In dit eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van een aantal definities van verslaving, stadia en ernst van verslaving en worden mogelijke oorzaken genoemd. Verder wordt een groot aantal verslavende middelen beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Hans van Nes

There are no affiliations available

Personalised recommendations