Advertisement

Overige voorzieningen

  • Nellie van Wageningen
Part of the Werken in sph book series (WSPH)

Samenvatting

Ook een leerling die ziek is heeft recht op onderwijs! De school is hiervoor verantwoordelijk. Te vaak echter wordt ervan uitgegaan dat de leerling andere dingen aan z’n hoofd heeft. Dit hoeft echter niet zo te zijn. Vaak wil het kind juist bezig zijn met school, ook om op die manier met de toekomst bezig te zijn. Bezig zijn met school voorkomt onnodige achterstanden en dit komt het genezingsproces ten goede. Het belangrijkste is het houden van contacten met zijn klas. Weer terug op school moet hij snel zijn plek weer vinden en dit is lastig als hij er enige tijd niet bij hoorde. Elke leerling heeft recht op onderwijs. Ook een zieke leerling telt mee!

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Nellie van Wageningen

There are no affiliations available

Personalised recommendations