Advertisement

Achtergronden

  • Nellie van Wageningen
Chapter
Part of the Werken in sph book series (WSPH)

Samenvatting

In dit hoofdstuk wil ik ingaan op de geschiedenis en het ontstaan van kinderziekenhuizen in Nederland. Vanuit deze geschiedenis is ook het ontstaan van de functie pedagogisch medewerker te begrijpen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Nellie van Wageningen

There are no affiliations available

Personalised recommendations