Advertisement

Professionalisering van de sph’er

  • Wendela Wentzel
Chapter
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat de sph’er in diverse situaties te maken krijgt met huiselijk geweld. De sph-opleiding is een brede opleiding: je wordt opgeleid tot generalist. Als niet-gespecialiseerde hulpverlener speel je een rol in signaleren, bespreekbaar maken en goed verwijzen. In dit hoofdstuk gaan we in op de kwaliteiten die een sph’er moet hebben.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Wendela Wentzel

There are no affiliations available

Personalised recommendations