Advertisement

Ontwikkelingen

  • Wendela Wentzel
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Sinds een paar jaar vindt de overheid dat burgers en professionals een verantwoordelijkheid hebben in het signaleren van huiselijk en seksueel geweld. De overheid heeft zelf diverse voorstellen gedaan om huiselijk en seksueel geweld terug te dringen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Wendela Wentzel

There are no affiliations available

Personalised recommendations