Advertisement

Hulpverlening

  • Wendela Wentzel
Chapter
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Gezien de ernstige gevolgen van huiselijk geweld, kunnen we ervan uitgaan dat een grote groep slachtoffers hulp nodig heeft. Gemiddeld 20 tot 30% van alle cliënten die in behandeling zijn, heeft ervaringen met seksueel geweld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Wendela Wentzel

There are no affiliations available

Personalised recommendations