Advertisement

Het vervolg:begeleiden en verwijzen

  • Wendela Wentzel
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Als een eerste gesprek heeft plaatsgevonden met het slachtoffer, is nog niet altijd meteen duidelijk welke vervolgstap nodig is. Dit hangt af van de wensen van de cliënt, van de setting waarin je werkt en van wat er al gebeurd is in het verleden. Ten slotte maakt het een groot verschil of de cliënt nog steeds mishandeld wordt of niet. Gaat het om mishandeling of misbruik in het verleden, dan kan het gaan om een aantal afgebakende gesprekken om de problemen in kaart te brengen, het geven van praktische hulp of het regelen van een verwijzing. Bij actueel geweld is het belangrijk om samen met andere hulpverleners het slachtoffer te helpen om het geweld te stoppen of in te grijpen, als het om kinderen gaat.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Wendela Wentzel

There are no affiliations available

Personalised recommendations