Advertisement

Bespreekbaar maken

  • Wendela Wentzel
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Slachtoffers van huiselijk en seksueel geweld hebben geleerd te zwijgen. Omdat zij bedreigd en gedwongen zijn, zich schuldig en loyaal voelen en soms niet meer weten wat normaal is, dragen zij hun ervaringen vaak als een groot geheim met zich mee. Zij kunnen hun eigen zwijgen niet zomaar doorbreken. Dit is een dilemma voor veel hulpverleners. Enerzijds willen zij het zwijgen van slachtoffers doorbreken, anderzijds willen zij de grenzen van de cliënt respecteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Wendela Wentzel

There are no affiliations available

Personalised recommendations