Advertisement

Gevolgen van huiselijk geweld

  • Wendela Wentzel
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Alle vormen van geweld schaden de psychische en fysieke gezondheid van slachtoffers. Uit onderzoek blijkt dat seksueel misbruik en mishandeling machteloosheid en ontwrichting van het bestaan kunnen veroorzaken. Het slachtoffer mist vaak alle gevoel van veiligheid en is altijd op haar hoede. Hoe de ervaringen doorwerken, wordt bepaald door een aantal factoren. Geweld dat langdurig in de privé-sfeer plaatsvindt binnen een afhankelijkheidsrelatie en waarbij het slachtoffer gedwongen wordt te zwijgen, lijkt op lange termijn de ernstigste gevolgen te hebben (Aarts, 1999).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Wendela Wentzel

There are no affiliations available

Personalised recommendations