Advertisement

Huiselijk geweld: wat verstaan we eronder?

  • Wendela Wentzel
Part of the Werken in SPH book series (WSPH)

Samenvatting

Slachtoffer worden van geweld is een overweldigende gebeurtenis. Het ontneemt mensen vaak het gevoel macht te hebben over hun eigen leven. Hun wereldbeeld versombert en ze zijn altijd op hun hoede. Of ze trekken zich terug en maken een afgestompte indruk. In feite gaat het om een schending van iemands diepste wezen. Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking en in alle culturen voor. Het treft kinderen en volwassenen, vrouwen en mannen. Omdat het zich in de besloten sfeer van het gezin afspeelt, blijft het vaak verborgen voor de buitenwereld.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Wendela Wentzel

There are no affiliations available

Personalised recommendations