Advertisement

Implementatie van vib

  • M. Hoogland
  • M.  Eliëns
  • J. van der Giessen
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Een directievoorzitter zegt over investeren in professionaliteit: ‘Kinderopvang is een vak. Daarom investeren we systematisch in de professionaliteit van onze leidsters. Dat is goed voor de leidsters, maar natuurlijk vooral voor de kinderen. Ook voor ouders is het belangrijk. Zij verlangen immers dat leidsters optimaal zijn toegerust om de ontwikkeling van hun kind te ondersteunen en te stimuleren. Vandaag de dag moeten kinderverblijven steeds meer nadenken over hun prijs-kwaliteitverhouding; die moet in orde zijn. De tijd dat ouders al blij waren dat ze een plekje hadden voor hun kind is voorbij.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • M. Hoogland
  • M.  Eliëns
  • J. van der Giessen

There are no affiliations available

Personalised recommendations