Advertisement

Basiscommunicatie

  • M. Hoogland
  • M.  Eliëns
  • J. van der Giessen
Chapter
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Karel en Ans, leerkrachten met een duobaan, kijken met een (v)ib-er naar een video-opname van een gesprek dat zij gevoerd hebben. Het gesprek ging over een kind in hun klas waar ze elk een andere mening over hebben. Karel vindt dat het goed gaat met het kind omdat ze er vrolijker uitziet. Ans denkt dat ze toneel speelt om van ‘het gezeur’ van de leerkracht(en) af te zijn. In het gesprek blijven ze beiden op hun standpunt staan en krijgen ze bijna ruzie.

Op de videobeelden is te zien dat Karel zacht praat en weinig mimiek heeft. Ans daarentegen is heftig zowel in woord als gebaar. Ze praten langs elkaar heen. Ze nemen veel initiatieven om hun mening te verhelderen. Ze luisteren niet naar elkaar.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • M. Hoogland
  • M.  Eliëns
  • J. van der Giessen

There are no affiliations available

Personalised recommendations