Advertisement

Video-interactiebegeleiding, een plaatsbepaling

  • M. Hoogland
  • M. Eliëns
  • J. van der Giessen
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

Er is een nieuwe bewoner in de leefgroep: Jasper. Jasper is doof en heeft een verstandelijke handicap. Het is onduidelijk welke vaardigheden Jasper heeft om contact met anderen te maken. Hij maakt gebaren. Het is in eerste instantie niet duidelijk of hij begrijpt wat een begeleider zegt of vraagt. Uit zichzelf vertelt hij niet zoveel.

Er worden enkele video-opnames van Jasper gemaakt tijdens het eten. Dit is een situatie waarin wel gecommuniceerd moet worden: de groep zit aan een grote tafel en de bewoners vragen elkaar om beleg of een pan aan te geven.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • M. Hoogland
  • M. Eliëns
  • J. van der Giessen

There are no affiliations available

Personalised recommendations