Advertisement

In Beeld pp 171-187 | Cite as

Ik tel ook mee als ik plezier heb

Beeldende therapie met een groep vrouwen met traumatische seksuele ervaringen
  • Dorry Posthuma
Chapter

Abstract

De vrouwen over wie dit hoofdstuk gaat, worden behandeld in Psychotherapeutisch Centrum Noordvliet te Leeuwarden, onderdeel van de ggz acute zorg Leeuwarden. Het centrum biedt vormen van intensieve psychotherapie (deeltijd en klinisch) aan volwas senen met psychische en/of psychiatrische persoonlijkheidspro blematiek. De groep vrouwen volgt een programma op de deeltijdbehandeling.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental Disorders, 4th edition. Washington, apa, 1994.Google Scholar
  2. Baker Miller, J. e.a. Het zelf-in-relatie. De Els, 1991.Google Scholar
  3. Hart, O. van der. Trauma, dissociatie en hypnose. Lisse, Swets & Zeitlinger, 1991.Google Scholar
  4. Lichtenburght, C. van. Sporen op de ziel. Baarn, Anthos, 1997.Google Scholar
  5. McFurth, G. Tekeningen, beeldtaal van het onbewuste. Rotterdam, Lemniscaat, 1991.Google Scholar
  6. Smeijsters, H. Handboek creatieve therapie. Bussum, Coutinho, 2000.Google Scholar
  7. Wertheim-Cahen, T. De klei heeft mij mondig gemaakt. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 1994, 4, 414–425.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Dorry Posthuma

There are no affiliations available

Personalised recommendations