Advertisement

In Beeld pp 65-84 | Cite as

De olifant huilt

Beeldende therapie met kinderen van asielzoekers
 • Germa de Jong
Chapter

Abstract

Tijdens een vierjarige pilot-studie binnen de stichting Pharos hebben vijf creatief therapeuten, beeldend en drama, een laagdrempelig, preventief behandelaanbod ontwikkeld voor asielzoekers en hun kinderen. Om de laagdrempeligheid te waarborgen is ervoor gekozen om op de plaatsen te werken waar vluchtelingen zelf komen, zoals een vrouwenkamer of recreatieruimte in een asielzoekerscentrum of een kantoor van vluchtelingenwerk. Voor het begeleiden van de kinderen bleken scholen de beste plaats. Individueel gerichte therapie op de school werd, waar dit mogelijk was, aangevuld met een open atelier in het asielzoekerscentrum zelf.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Dokter, D. (red.), Arts therapists, refugees and migrants, reaching across the borders. Jessica Kingsley, London, uk/Bristol, usa, 1998.Google Scholar
 2. Essen, J. van, Kinderen en gezinnen. In H. Rohlof e.a., Vluchtelingen in de ggz , handboek voor hulpverlening. Utrecht, Pharos, 1999.Google Scholar
 3. Grabau, E., Visser, H. Creatieve therapie, spelen met mogelijkheden. Deventer, Van Loghum Slaterus, 1987.Google Scholar
 4. Hellendoorn, J., Groothoff, E., Mostert, P., Harinck. F., Beeldcommunicatie, een vorm van kinderpsychotherapie, Deventer, Van Loghum Slaterus, 1981.Google Scholar
 5. Jong, G. de, Pleisters plakken en helpen overleven. Phaxx 3, 1998.Google Scholar
 6. Jong, G. de, Nieuwenhuijzen, I. van, Creatieve therapie op een vso-lom-school. In B. Tuk, Sprakeloos, p. 34–40, Pharos, 1999.Google Scholar
 7. Gersie, A., King, N., Verhalen maken in therapie en onderwijs. Culemborg, hvu Press, 1996.Google Scholar
 8. Mackshoud, M., Kinderen met oorlogservaringen, handreikingen aan leerkrachten en ouders. Den Bosch, kpc, 1995.Google Scholar
 9. Melzak, S., Psychische gezondheid en verzoening in het gezin. Phaxx 3, 10–12, 1994.Google Scholar
 10. Mooren, G.T.M., Wolters, W.H.G., Kleber, R.J., Willigen, L.H.M. van, Vluchtelingenkinderen in Nederland. Rijksuniversiteit Utrecht, 1993.Google Scholar
 11. Rutten-Saris, M., Basisboek lichaamstaal. Assen, Van Gorcum, 1990.Google Scholar
 12. Wertheim-Cahen, T. (red.), Huizen van karton, creatieve therapie met asielzoekers, mogelijkheden en onmogelijkheden. Utrecht, Pharos, 1999.Google Scholar
 13. Wertheim-Cahen, T., Getekend bestaan. Utrecht, icodo, 1991.Google Scholar
 14. Wertheim-Cahen, T., Jong, G. de, Vluchtelingenzorg en beeldend creatieve therapie. Icodo info 3-4, 98–107, 1995.Google Scholar
 15. Wertheim-Cahen, T., Jong, G. de, Pionierswerk in vluchtelingenland. Tijdschrift voor creatieve therapie, 18–22, 1996.Google Scholar
 16. Wills, L. (red.), Bij wijze van spelen. Creatieve processen bij vorming en hulpverlening. Alphen a/d Rijn, Samsom, 1979.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

 • Germa de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations