Advertisement

In Beeld pp 13-23 | Cite as

Inleiding

  • Celine Schweizer
Chapter

Abstract

Beeldende therapie is: creatieve therapie waarin gewerkt wordt met beeldend vormen als therapeutisch middel. Muziektherapie, dramatherapie, danstherapie en tuintherapie zijn andere vormen van creatieve therapie die in Nederland worden beoefend.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

  1. American Psychiatric Association (apa), Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4th edition. Washington, apa, 1994.Google Scholar
  2. Hattum, M. van, Hutschemaekers, G., Vakwerk. Producttyperingen van vaktherapeuten voor het programmeren van stemmingsstoornissen. Utrecht, Trimbosinstituut, 2000.Google Scholar
  3. Hutschemaekers, G., Neijmeijer, L. Beroepen in beweging. Houten/Diegem, Bohn Stafleu Van Loghum, 1998.Google Scholar
  4. Schweizer, C, Methodisch handelen, methodisch denken. Tijdschrift voor creatieve therapie, 1999/3.Google Scholar
  5. Schweizer, C., Morssink, C. Het beroepsprofiel van de creatief therapeut beeldend. nvkt, 1999.Google Scholar
  6. Smeijsters, H., Handboek creatieve therapie. Muiderberg, Coutinho, 2000.Google Scholar
  7. Soudijn, K., Kwaliteit van psychotherapie. Meppel, Boom, 1982.Google Scholar
  8. Soudijn, K., Vraag het aan de wetenschap. Praktijkonderzoek en kwaliteit van hulpverlening. Lisse, Swets & Zeitlinger, 1988.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2001

Authors and Affiliations

  • Celine Schweizer

There are no affiliations available

Personalised recommendations