Advertisement

Het verbinden van een zorgvrager met een stomp (na amputatie)

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Een amputatie kan uitgevoerd worden in het kader van de behandeling van acute en chronische ziekten, carcinomen, letsel en circulatiestoornissen. Amputaties kunnen een teen, een deel van de voet, een onderbeen, bovenbeen en knie en ook een volledig been betreffen. Hetzelfde geldt uiteraard ook voor andere extremiteiten. De stomp wordt verbonden om zo snel mogelijk (na vier tot zes weken) een prothese aan te kunnen leggen. Meestal begint men met een lichte, voorlopige prothese.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations