Advertisement

Het verzorgen van een wond met wonddrainage

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

In het operatiegebied kan de chirurg verschillende typen drains aanbrengen. Drains worden gebruikt om bloed en overtollig weefselvocht uit het wondgebied af te laten vloeien en zo de kans op infectie te verkleinen en genezing te bevorderen. De drains kunnen vlak onder de huid maar ook dieper in het weefsel aangebracht worden, afhankelijk van de grootte en diepte van het geopereerde gebied. Drains worden gemaakt van rubber of plastic; ze worden in disposable vorm verstrekt. Wanneer vocht wordt afgezogen maakt men gebruik van een zachte en gelijkmatige afzuigkracht (vacuümsysteem of elektrische afzuigapparatuur).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations