Advertisement

Het verzorgen van drains

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Het verzorgen van een drain maakt onderdeel uit van wondverzorging. Meestal wordt dit gedaan voorafgaande aan of na de dagelijkse wasbeurt. Wanneer er sprake is van veel lekkage of bloedverlies langs de drain wordt de drain meerdere malen per dag verzorgd.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations