Advertisement

Het openen en sluiten van steriel materiaal

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

Abstract

Steriel verpakt materiaal kan worden verstrekt door de firma (rechtstreeks uit de handel) of door een centrale sterilisatieafdeling van de instelling. In de meeste gevallen wordt voor het sluiten sterilisatiekleefband gebruikt of is de verpakking met behulp van laserstralen dichtgesmolten (sealed). De kleur van het band duidt aan wat voor soort sterilisatie het materiaal heeft ondergaan en een band, sticker of stempel vermeldt tevens de vervaldatum.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • I. Oldenburger
  • L. Uyttewaal
  • G. Afink
  • A. Laarmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations